เกี่ยวกับฉัน

ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงานต่างๆ การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ตามสถาบันต่างๆ

More Info

การอบรม

มีคอร์สอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ Adobe Captivate, Moodle, WordPress และมีคอร์สอบรมออนไลน์

More Info

ข่าวสาร

มีข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมที่กำลังจะมาเร็วๆ นี้ และการประกาศต่างๆ

More Info