ติดต่อวิทยากร

อบรมทั้งในและนอกสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 095 1166 995
อีเมล : kridsanapong.ler@hotmail.com
หรือที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/ProgramsDD